De oude Sint-Pieterskerk van Thaon

De oude kerk "Saint-Pierre" in Thaon, gewijd aan de heilige Petrus, werd in de 11de en 12de eeuw in de vallei van de Mue gebouwd, een weinig afgelegen van het vroegere woongehucht van de vallei. Dit gehucht vormde met die van Thaon, Barbières en Bombanville de middeleeuwse parochiegemeenschap. De heerlijkheid van Thaon hing van de machtige baronie van Creully af, gesticht door Hamon-le-Dentu. De baronnen van Creully controleerden in de 12de eeuw het grondgebied van de Bessin, de Orne tot aan de Vire. De Sint-Pieterskerk stond onder het dubbele heerschap van het domkapittel van Bayeux en de abdij van Savigny (in het departement Manche), die uitgestrekte landgoederen in Thaon bezaten. De opmerkelijke bouwkunst van de oude kerk is zonder twijfel te danken aan de macht van de baronie van Creully en de invloed van de twee patronaten.

Vue generale de l'eglise Saint-Pierre de Thaon dans la vallee

De hedendaagse kerk bestaat uit een koor, een klokkentoren en een hoofdbeuk, waaraan oorspronkelijk zijbeuken aan toegevoegd waren : het koor met vlakke apsis - lichtjes verschoven naar het zuiden ten opzichte van het midden van de toren - en de hoofdbeuk werden begin 12de eeuw gebouwd, nadat het eerste heiligdom om onbekende redenen afgebroken werd. De hoofdbeuk met zijn vijf traveeën bezat oorspronkelijk zijbeuken, waarvan sporen teruggevonden werden tijdens de opgravingen van 1998.

Vue depuis le chevet de l'eglise Saint-Pierre de Thaon      Le clocher de l'eglise Saint-Pierre de Thaon

Het oudste deel van het gebouw betreft de klokkentoren, die rust op vier sterke peilers, te dateren uit de jaren 1050-1070. Het bouwwerk erboven dateert van iets later, rond 1080-1090. De klokkentoren is het enige overblijfsel van een eerste Romaanse kerk, minder breed van omvang en gebouwd in dezelfde periode, zoals recente archeologische opsporingen hebben kunnen bevestigen.

De oude kerk van Thaon heeft zijn Romaans aspect goed bewaard met zijn gootklossen, zijn dambord-versiering (aan de zuid- en westkant) et zijn kapitelen waarvan de beeldhouwwerken te vergelijken zijn met die van de grote bouwondernemingen van Bayeux en de Drievuldigheidskerk (Trinité) van Caen. Blijkbaar heeft men voor de kerk van Thaon beroep gedaan op dezelfde artiesten als die van de grote bouwkunstwerken uit de streek.

Mur gouttereau sud et modillons de l'eglise Saint-Pierre de Thaon

In de 13de eeuw werden brede spitsbogenvensters aan de zuidkant geopend om het koor meer licht te brengen. In de 18de eeuw (kort voor 1729 volgens de parochiearchieven) werden de zijbeuken afgebroken en de booggewelven van de hoofdbeuk dicht gemetst. Om te vochtigheid te vermijden in een moerassig wordende omgeving werd eind 18de eeuw het grondniveau van de kerk en het kerkhof met ongeveer 80 cm opgehoogd.

Vue generale de l'eglise Saint-Pierre de Thaon      Vue par l'ouest de l'eglise Saint-Pierre de Thaon

Tussen 1896 en 1902 werden tijdens restauratiewerken de toegemetste kapitelen vrijgemaakt, en het dakgebinte uit de 15de eeuw evenals het dak zelf werden hersteld. Het gebouw, geklasseerd in 1840 als historisch monument, werd kort erop buiten gebruik gesteld na de inwijding van een nieuwe kerk. Tussen 1994 en 1999 heeft de oude kerk belangrijke restauratiewerken gekend onder leiding van de hoofdarchitect van Monumentenzorg, Bruno Decaris. De klokkentoren, in staat van instorting, werd volledig gerestaureerd, evenals het dakgebinte en het dak van het koor en de hoofdbeuk.

Traductions

Galerie photos

Pour visiter l'église

Tous les dimanches de juillet et août, des visites sont assurées par les bénévoles de l'AVET, entre 15h00 et 18h30, et toute l'année sur demande.